Công ty cung cấp truyền hình trả phí cắt sóng kênh thiết yếu sẽ bị xử phạt

Đại diện Bộ TT&TT cho rằng, các đơn vị truyền hình trả tiền phải tiếp phát đầy đủ các kênh truyền hình cần yếu, nếu không sẽ bị xử phạt. Chiều 15/12/2016, tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Hội thảo phổ quát nội dung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/1/2016 của Chính phủ về…