BOX TV có tính năng gì?

ANDROID BOX TV có rất nhiều tính năng, sau đây là một số tính năng cơ bản. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm này , sumall.vn xin có những giới thiệu sơ qua về một số tính năng của các thiết bị TV BOX để các bạn có phần nào hiểu rõ về thiết bị giải trí thú…