tải room ANDROID MARSHMALLOW 6.0 CHO SUNVELL T95M box android tv

Chào mọi người, hôm nay sumall.vn lại chia sẻ cho bạn room Android Marshmallow 6.0 for Sunvell T95M smart tv box Thông tin chung: Tên tập tin: T95m-1G-8189-Dfile-160630 Dạng tập tin Image: aml_upgrade_package.img Archive tập tin size: 587 MB Platform: AMLogic S905X Inside archive: room + aml_sdc_burn.ini + u-boot.bin.sd.bin Update bằng Tool qua laptop nhá chúng ta. …

MXQ PRO 4K FIRMWARE

Chào các bạn, hôm nay  Chúng tôi tải lên và chia sẻ tới các bạn bản ROOM của con MXQ pro 4k Firmware đã được tùy chỉnh lại, xóa các ứng dụng không cần thiết cập nhật các ứng dụng của Việt Nam để người dùng dễ dàng sử dụng hơn   Ứng dụng được…